Văn hoá là cái quái ǵ

Văn hoá là cái quái ǵ ?

Con người tư duy bằng ngôn ngữ.  Ngôn ngữ đó do người khác nhét vào đầu ta.

Ta đă từng khẳng định điều ấy và kết luận : muốn tư duy tự do phải dám phủ định chính ḿnh.

Nhưng ta là một thực thể sống trong một môi trường sống ra hồn người (nhân sinh ấy mà) xuyên qua nhiều ngôn ngữ, nhiều văn hoá.

Có lúc ta phải người Việt. Có lúc ta không thể chỉ người Việt.

Có lúc ta phải là người Pháp. Có lúc ta không thể chỉ là người Pháp.

Có lúc ta muốn chỉ là ta mà biết trước sẽ không bao giờ là ta được, em ơi, hè hè…

Dễ hiểu. Sống cho ra người, quả khó.

Trừ khi ta lên núi tu đạo, tu thiền, tu tiên, thậm chí tu chai, ngày nào ta c̣n sống với người đời – thú thực, ta không có khả năng và cũng không muốn sống ở đâu khác – qua lời nói, hành động, ng̣i bút, ta chỉ có thể phủ định chính ḿnh xuyên qua người đời thôi, ta chỉ có thể tự do xuyên qua người đời thôi, trong mọi lĩnh vực.

Dĩ nhiên, người đời bắt ta trả giá. Đành vậy. Ta chỉ có thể khẳng định và phủ định người Việt ở ta hôm nay xuyên qua tiếng Việt, người Việt, và trả giá cho người tư duy bằng tiếng Việt ngày nay. Ta chỉ có thể khẳng định và phủ định người Pháp ở ta hôm nay xuyên qua tiếng Pháp, và trả giá cho người tư duy bằng tiếng Pháp ngày nay. Ta chỉ có thể phủ định chính ta hôm nay xuyên qua mọi người bất kể trong ngôn ngữ nào và trả giá đắt nhất mọi mặt cho mọi người. Gọi đó là thái độ văn hoá cũng được, có hề chi ?

Ngày nay, trước thái độ và hành động thô bạo, rừng rú, khinh miệt của Anh Trung Quốc xă hội chủ nghĩa mang màu sắc Tàu Đại Hán, ta nên khẳng định chăng với Anh rằng : dù 75% ngôn từ của ta là tiếng Tàu phát âm bằng lưỡi Việt, ta vẫn là người Ziao Chỉ, người có văn hoá, đă từng biết viết B́nh Ngô Đại Cáo, vẫn c̣n dám làm người tự do ? Ôi Nguyễn Trăi !

Riêng ta trả lời : nên lắm. Công an Ziao Chỉ Quận, đương nhiên, không thích thú ǵ…

Nhưng, biết đâu, đây chỉ là những ư nghĩ ngạo mạn vô lối của một "cuồng sĩ" ? Nếu vậy, ta xin lỗi bạn đời. Hè hè…

2011-09-02