VanNo

Văn n

Văn n c nhiều loại. Sơ sơ :

1/ Văn n đối với chnh quyền. Bn dn Ziao Chỉ qu biết. Miễn bn.

2/ Văn n đối với media lớn nhỏ.

3/ Văn n đối với độc giả.

4/ Văn n đối với kinh tế thị trường.

5/ Văn n đối với chnh mnh.

E tutti quanti

Loại thứ năm tai hại nhất, phổ biến nhất, kh tự giải phng nhất. H h

2011-12-12