Văn phong là…

Văn phong là cái quái ǵ ?

Đề tài này, các thầy văn chương văn học bàn tới bàn lui hàng thế kỷ.

Ta có đọc qua một tí. Thú thực, ta chẳng hiểu ǵ cả. Xưa nay ta là thằng học tṛ zốt, ngay từ tiểu học. Và ta hăi hùng sự zốt nát của ta. Quá lâu.

Ở Tây U người trong thế giới văn học thích trích dẫn một ư tưởng của Buffon, 25 tháng 8 năm 1753 :

le style est l'homme même

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/philosophie/textes/buffondiscourssurlestyle.htm

Câu đó sau này biến thành ngạn ngữ trứ danh này : "le style, c'est l'homme ;  văn phong, chính là con người".

 

Ta cảm nhận và tư duy thế giới bằng ngôn ngữ.

Ngôn ngữ đó không do ta tạo ra, người khác cho ta.

Nhưng kẻ cảm nhận và tư duy, chính là ta.

Cách ta dùng ngôn ngữ để cảm nhận và tư duy thế giới, đương nhiên bộc lộ khả năng cảm nhận, kiến thức và cách suy luận của riêng ta, bộc lộ chính ta ở đời trong mọi lịnh vực : nhục cảm, kiến thức, phương pháp tư duy, trí tuệ. Nói cho cùng : thấy được ǵ, biết ǵ, suy luận như thế nào, hiểu được ai ? Và c̣n khả năng yêu ai đến mức nào ? E tutti quanti. Tất cả những thứ ấy, có thể cảm, thậm chí thấy rơ qua văn phong.

Phải một đời ta mới hiểu được điều đơn giản ấy. Chán thật.

2014-02-20