Vay mượn

Ở đời, từ sinh tới tử, ta vay mượn nhau biết bao điều, chẳng ai đi trả.

Vậy, vay cht tm khi đọc văn, cho cht tnh khi dịch văn, c g đng m phải l với lẽ đến mn bt, cn tnh, cạn văn ? H h...

2014-07-16