Vay - Trả

Những g ta đ vay mượn đời, ta đ mất hầu hết.

Chẳng bao lu nữa, ta sẽ mất tất cả, kể cả chnh mnh.

Thế l cng bằng, đng hong, tử tế.

Từ v ngn ta sẽ trở về v ngn. Thanh thản. Lnh đạm. Bi thương. Ơi người

C thể cn lại g cho đng ?

Cht tnh le li người ?

Ở hồn con, chu ?

Ở lng bạn ?

Ở băn khoăn lm người của vi người ta khng biết l ai ?

2013-07-12