VeDepCuaDacKy

Vẻ đẹp của Đắc Kỷ

 

Đọc lại "Phong thần" trong Việt Nam Thư Quán. Cả quyển sách, với tôi, chỉ có một ư hay. Về mặt zăng chương, đoạn cuối, (chương 97), Lă Vọng chém Đắc Kỷ, có một khúc văn tuyệt vời. Bây giờ tôi mới biết Đắc Kỷ đẹp đến thế nào. Chẳng khoa học ǵ cả, chẳng đạo đức ǵ cả. Chỉ là khao khát "tội lỗi" của thằng đàn ông thôi. Nhưng không phải thứ đàn ông chỉ biết nhảy thôi, c̣n biết... đẹp nữa. Hè hè... Tôi mất hết ác cảm với vua Trụ, với những nàng Đắc Kỷ, Hỉ Mị và Ngọc Mỹ Nhân. Chém đầu rồi mà vẫn không hiện nguyên h́nh chồn 9 đuôi, trĩ 9 đuôi, cây đàn bằng đá, mà vẫn là người… đẹp. Hè hè... Mời bạn thưởng thức (cảm ơn Việt Nam Thư Quán) :

C̣n Lôi Chấn Tử khiến quân trói Đắt Kỷ ngoài cửa ải.  Đáng lẽ trong trường hợp nầy Đắt Kỷ mặt ủ mày chau, nhưng trái lại mặt Đắt Kỷ nở hoa, những đường thanh sơn cẩm thú nổi bật lên trên h́nh hài nhi nữ, khiến cho ai trông thấy cũng động ḷng.  Tên tả đao trông thấy Đắt Kỷ cặp mắt hữu t́nh, miệng nói duyên dáng, hàm răng như hạt lựu, môi tợ thoa son, đứng nh́n không nháy mắt.

Khi Lôi Chấn Tử truyền khai đao, Đắt Kỷ nói với tên tả đao rằng:

- Thiếp chết thật hàm oan, xin tướng quân dừng tay trong giây phút. Sớm muộn cũng chết nhưng tướng quân rộng ḷng thêm một khắc giá ngàn vàng.

Tên tả đao thấy Đắt Kỷ gọi ḿnh bằng tướng quân ḷng thêm lính quưnh, đă sẵn ư thương hoa tiếc ngọc, bây giờ lại được mỹ nhân lấy ḷng như vậy, nên tay chân rời ră, cầm đao không nổi nữa, thả rơi xuống đất, ḿnh mẩy chết tê, cặp mắt nh́n Đắt Kỷ trân trân không nháy.

Lôi Chấn Tử thấy tả đao rớt gươm, đứng sững như h́nh trồng, liền truyền tên khác đến thay. Tên ấy nghe Đắt Kỷ năn nỉ cũng rơi gươm, đúng trơ như tên trước.  Lôi Chấn Tử đổi ba bốn tên Tả đao kế tiếp, tên nào cũng chết trân như vậy, cất gươm không nổi.

Lôi Chấn Tử tuy ḥ hét, khiến Tả đao hạ thủ nhưng thật ra chính Lôi Chấn Tử thấy dung nhan và nghe lời năn nỉ của Đắt Kỷ cũng rủn ḷng, chân bước tới không nổi.

Lôi Chấn Tử nghĩ thầm:

- Chẳng biết con yêu nầy có tà thuật ǵ mà làm mê hoặc mọi người như vậy? Nếu t́nh trạng nầy tiếp diễn măi th́ làm sao chém Đắt Kỷ được.

Nghĩ rồi cố gắng lê bước đến trước trướng báo lại với Tử Nha:

- Thưa sư thúc, tôi không làm nổi trách nhiệm nầy.

Bấy giờ Tử Nha đă truyền bêu đầu Hồ Hỷ Mỵ và Ngọc Mỹ Nhân, thấy Lôi Chấn Tử vào tay không, lại nói như vậy, vụt miệng hỏi:

- Cửu vĩ hồ ly tinh đă chạy mất rồi sao? 

Lôi Chấn Tử thuật chuyện lại.  Tử Nha nổi giận mắng:

- Ngươi giám sát một con yêu mà không xong, c̣n mặt mũi nào làm tướng. C̣n các tên Tả đao tội đáng chém đầu.

Nói rồi truyền Dương Tiễn và Vi Hộ ra thay Lôi Chấn Tử coi việc giám sát.

Hai người tuân lệnh, dẫn các tên đao phủ mới ra, bắt các tên đao phủ cũ trói lại, chờ chém Đắt Kỷ xong sẽ xử tội các tên đao phủ bất lực ấy.

Chẳng ngờ bọn đao phủ mới nầy khi đến nơi thấy Đắt Kỷ th́ tay chân cũng rời ră, ḿnh mẩy tê cứng, không sao cầm nổi cây đao.

Dương Tiễn trong người cũng thấy nôn nao, nói với Vi Hộ:

- Nó là con hồ ly tu luyện ngàn năm, có tài làm cho ngươi ta mê mẩn. Rất đỗi, Trụ vương là vị Chúa, c̣n phải say đắm đến mất nước, huống hồ lũ quân gia. Chúng ta phải vào thưa lại với sư thúc định liệu, kẻo giết oan bọn Tả đao tội nghiệp. 

Hai người vào thưa lại với Tử Nha.  Các chư hầu nghe nói lấy làm lạ, đều có ư muốn ra pháp trường xem thử.

Tử Nha cùng chư hầu ra đến nơi, cảm thấy Đắt Kỷ xinh đẹp mười phần, nhan sắc quyến rũ thật khó ḷng giết. Tâm trạng mọi người đều giống nhau là tiếc ngọc, thương hương, nhưng không ai dám nói.

Tử Nha nói với mọi người:

- Nó là con hồ ly tu luyện ngàn năm, nên có thuật khêu gợi, làm cho ḷng người mê mẩn. Rất đỗi các đệ tử tiên gia c̣n không cầm ḷng được, th́ người thường làm sao không động tâm. Thế này tôi phải dùng đến bửu bối mới trừ nó được.

Nói rồi khiến Dương Tiễn vào lấy bầu gươm phép đặt bàn hương án, để hồ lô trên bàn, và van vái:

- Xin bửu bối trở ḿnh.

Các chư hầu và binh tướng ai nấy đều hồi hộp. Sự hồi hộp ấy thật khó tả. Có lẽ họ không nỡ giết một mỹ nhân sắc nước hương trời như Đắt Kỷ chăng? 

Tử Nha vái dứt tiếng th́ nắp hồ lô mở ra, hào quang chiếu sáng lóa. Trong hào quang hiện ra một cây gươm có hai con mắt và hai cái cánh chiếu thẳng vào đầu Đắt Kỷ.  Đắt Kỷ biết lưỡi gươm Lục yểm lợi hại dường nào rồi, đành nhắm mắt chịu phép.

Lưỡi gươm bay qua lại hai lần trên không trung đầu Đắt Kỷ rụng xuống, máu vọt ra lai láng.

Các chư hầu đều thương tiếc, chắc lưỡi thở ra.

Toàn là những câu văn tầm thường, thậm chí sáo ! Thế mà lộ ra một vẻ đẹp muôn đời…

Vẻ đẹp của Đắc Kỷ không h́nh thành nhờ tài mô tả, mài câu, giũa chữ của tác giả hay/và dịch giả. Nó toát ra xuyên qua quan-hệ giữa các nhân vật. Nó (là) giá-trị giữa người với nhau. Đắc Kỷ đẹp đến mức không ai nỡ sát hại. Ngay Khương Tử Nha cũng phải dùng bùa phép, tà thuật mới chém được. Thế th́, giữa Khương Tử Nha và Đắc Kỷ, ai người hơn ai ?

Chư hầu đành ngậm ngùi thương tiếc, không ai buông một lời khen tài năng của Khương Tử Nha.

Tuyệt. Thế mới là hành-văn. Hè hè...

2010-02-24