VietChinhMinh

 

Viết chnh mnh

Ta khng c khả năng tch mnh khỏi những g ta đ viết, đ đăng, d cch đy hơn 20 năm. Ch t, ta phải phủ định n đ, nghĩa l : vẫn giữ n như một phần người của ta đối với người đời. Một phần người đ qua đi, nhưng khng nỡ qun.

Ta thm gặp người gip ta phủ định chnh mnh. Sao hiếm thế ?

2009-09-19