Viết đậm, viết dm

Nếu muốn chia sẻ kiến thức khoa-học với tha nhn, hy viết lạnh lng. Sự-thực l sự-thực. "Khch-quan" ấy m, h h. Đng, sai, thế thi. Đo cần ai khc, đo cần người. Sống sao được trong thế giới ấy, khi phương php tư duy hnh thức nghiền nt con người, chnh ta ?

Nếu muốn chia sẻ đời mnh với tha nhn, kể cả kiến thức khoa-học, hy viết đậm, viết dm. Viết như vuốt ve v cầu được ve vuốt. Như sờ m một cung đn, mn m một ln da non, một con người lạ. Hy qun m thanh, nhạc điệu, kỹ thuật lạm dụng ngn từ, hnh văn thời trang. Hy qun những l lẽ khoa học linh tinh khiến mnh tự trọng. Hy viết chnh mnh như một qu trnh m mẫm tm người. Như cu văn dường như đơn giản, tầm thường ny, trong một bản thảo bạn mới gửi cho ta :

Anh cần viết cho em, để sống.

Ta điếng người. Ta từng nghiệm sinh, chỉ biết hnh động thi, chưa viết được thnh lời một cch c đọng như vậy.

Ta phải đọc hết tc phẩm ny. Trong thế giới ngn từ, tnh người chỉ đến thế thi. H h.

2013-12-13