Viết tiếng Việt

1/ Viết tiếng Việt sạch sẽ : phải học nhiều năm thng.

2/ Viết tiếng Việt c nội dung : phải học suốt đời.

3/ Viết tiếng Việt hay : phải mi giũa lin min, v biết sống tử tế, ch t với chnh mnh.

4/ Viết tiếng Việt nghệ thuật : một đời viết được một ng văn l mn nguyện rồi. Cứ coi những ng văn xưa cn tồn tại hm nay th biết.

Cn lại ? Ho danh ho một vi ma thời trang ? Khng hẳn vậy. D chưa hay, chưa nghệ thuật, viết chnh mnh vẫn l một cch tử tế lm người. Đnh vậy.

2011-11-11