Vô hạn - giới hạn

Muôn đời, trí tưởng tượng và khả năng tư duy của con người đều vô hạn, dù nội dung nông – sông, giàu – nghèo, phong phú – đơn sơ, chính xác – thô thiển, khác nhau.

Mỗi đời người, khả năng hành động của bất cứ ai cũng giới hạn.

Khi mơ màng hay suy luận, thậm chí yêu, không chấp nhận một chân trời nào.

Khi hành động, nên biết và đành chấp nhận giới hạn ở chính ḿnh ? 

Khó nuốt quá…

2015-11-23