VoTu

 

V

 

By giờ ti mới hiểu v sao ti yu trẻ con. Chng n v . Tnh yu của chng n với ti cũng v . Nn dễ được. Hn thật !

Khi con người đ hữu , kh yu v được yu lắm.

Thảm no

Nhưng biết yu ai khc by giờ ?

H h

2008-08-04