VuViecDaiHocPhanChauTrinh

 

Vụ việc Đại học Phan Châu Trinh[1]

 

Ở VN đă từng có nhiều cuộc đ́nh công phạm pháp Ziao Chỉ (không do Tổng công đoàn lao động Việt Nam lănh đạo! Hè hè…) của công nhân đích thực chống chủ tư bản đích thực (tuy là Nam Hàn, Nhật Bản et tutti quanti v́ bản thân Việt Nam chưa có một giai cấp tư bản Việt Nam đích thực). Thực chất, đó là một h́nh thái nổi loạn (révolte versus révolution=cách mạng) của giai cấp công nhân đang h́nh thành dưới dạng tự-nó (classe en-soi, Marx) trong nghĩa : hành động theo cảm tính, không nằm trong một đường lối chính trị nhằm cải tổ xă hội để giải quyết tận gốc vấn đề.

Vụ việc Đại Học Phan Châu Trinh, về mặt hiện tượng, là một cuộc nổi loạn của một bộ phận của ĐCS Ziao Chỉ đối với :

a/ nhà nước CHXHCNVN do ĐCS Ziao Chỉ lănh đạo dưới h́nh thái Bộ Giáo Dục Đào Tạo.

Điều này khả thi v́ bản thân nhà nước Ziao Chỉ cũng chưa thực sự là một Nhà nước trong nghĩa : một guồng máy quyền lực thống nhất nằm dưới một quyền chỉ huy tập trung. Ở Ziao Chỉ quận ngày nay, ngay quân đội[2] và công an cũng chưa chắc được như vậy.

b/ những người lănh đạo của đảng trong một lĩnh vực quốc gia : ban cán sự của bộ GD-ĐT

> Ban cán sự đảng của Bộ Giáo dục là cái ǵ? Là cái ǵ đó th́ tôi cũng không cần biết, tôi không quan tâm, nhưng muốn can thiệp vào tổ chức trực thuộc của tôi, vào đảng viên của tôi, thậm chí muốn hiểu định nghĩa sai phạm nghiêm trọng là như thế nào th́ phải vào đây mà làm việc.

Điều này khả thi v́ bản thân ĐCS Ziao Chỉ cũng chỉ là một ô hợp nhiều phe phái, không phe nào có được một cái ǵ đáng gọi là đường lối chính trị làm nền tảng để xây dựng, tập hợp lực lượng và giành chính quyền về tay ḿnh.

Thực chất vấn đề đằng sau hiện tượng ĐH Phan Châu Trinh là ǵ ? Chẳng ai có thông tin nào đáng kể để mà t́m hiểu, suy luận trước khi hành động.

Chán thật. Để xem sao.

2010-08-08[1] http://www.diendan.org/viet-nam/bo-giao-duc-va-dai-hoc-pham-quy/

[2] Nhiều lúc tôi buồn bă nghĩ : sau khi Đặng Tiểu B́nh bắt tay với Nixon, hắn giáng cho Việt Nam "một bài học" nặng nửa triệu quân, và hắn đă u đầu thối binh ; nhưng hôm nay, nếu Trung Quốc mang quân xâm lược Ziao Chỉ quận, có nhiều khả năng thắng trận ; khả năng t́m trong ĐCS Ziao Chỉ  và nhà nước Ziao Chỉ những con rối sẵn ḷng làm bù nh́n cho quyền thống trị của Trung Quốc là quá dễ, buôn lậu và gian thương với nhau măi cũng trở thành tri kỷ thôi.