VungTam

 

Vững tâm

 

Thế giới toàn trị là thế giới của sự gian dối. Có thể hiểu được – một cách trừu tượng. Không thể hiểu được, một cách cụ thể, trong đời sống thường ngày.

Chỉ c̣n một cách ứng xử thôi : vững tâm với nhau. V́ thế, tôn giáo nhân bản là kẻ thù số một của thế giới toàn trị.

Than ôi, trời chưa hề ban cho ta khả năng tin bất cứ tôn giáo nào.

Hè hè…

2010-03-15