Vuot

 

Vượt

 

Bất cứ g hay v dở, tốt v tồi, vui v buồn, sướng v khổ từng c thật trong đời ta, nếu ta qun đi l v c no lụn bại.

Ta khng muốn qun bất cứ g. Nhưng những g phải vượt, tới nay, ta đ vượt.

Ta cng nhận, tnh văn chương chữ nghĩa đắng cht nặng hơn ngọt ngo.

Lạy trời cho php ta, trước khi ra đi, biến được tất cả thnh lời.

2010-12-11