Vượt sinh tử

Ta vốn sinh vật. Đă sống, ta phải chết.

Ta biết vậy, đành vậy. Không lè nhè như Camus với giọng văn PhuLăngXa tuyệt vời.

Nhưng ta lỡ người. Từ lúc phọt sống tới lúc loăng ḿnh trong cơi vô ngôn, dù muốn dù không, ta đă học làm người, qua tiếng Ziao Chỉ và tiếng PhuLăngXa, ta đă làm người, thường theo ư tha nhân, ít khi tự ḿnh, nhưng cũng có lúc.

Quá tŕnh học làm người, học tư duy xuyên qua học kiến thức trong đủ thứ lĩnh vực của tư duy, học lư trí khoa học, học tâm t́nh văn học và nghệ thuật linh tinh, vượt thân phận sinh vật : nó có thể xuyên qua ta tới người khác, tồn tại trong nhân giới tới ngày tận thế.

Quá tŕnh làm người, bất kể h́nh-thái hành-động, khó hơn :  nó đ̣i hỏi sáng tác : "bỏ" học để hành.

Đă hành, ta chấp nhận điều này : hành-động của ta thành hay bại tuỳ sự hưởng ứng của tha-nhân v́ ta hành-động trong nhân giới. Ta chỉ có thể làm chính ḿnh, tuyệt đối tự do trong sự lệ thuộc đó ! Ta phải tuyệt đối tự do khi sáng tác. Nhưng ta sáng tác cho và v́ tha-nhân. Ta lệ thuộc tha-nhân. Không có tha nhân, những sáng tác của ta chỉ là những dấu mực lem nhem trên trang giấy, những màu sắc loạn trên bức tranh, những âm thanh hỗn loạn trong vũ trụ, e tutti quanti.

2015-01-20