Xă giao

 

Xă giao là nghi lễ khiến cho quan hệ xă hội thường ngày ôn hoà, thậm chí thích thú.

Tự nó, nó không cấm con người tranh luận thẳng thừng với nhau cho tới khi cạn vấn đề đáng tranh luận : đúng hoặc sai, hay chưa thể quyết định đúng-sai được, có lư hay không có lư, v.v. Chưa kể đáng quan tâm hay không.

Tự nó, nó cũng có thể đóng khung con người, cấm nó tranh luận.

Hiện nay, chỉ những nhà khoa học đích thực mới biết tranh luận tới cùng với nhau mà không kém phần ôn hoà, lịch thiệp, khôi hài, thậm chí cảm thông.

Chán thật. Hè hè…

2009-12-10