X lng x giấy

C khi x giấy đau hơn x lng.

Ta bỗng hiểu khi ta x lng x giấy. X chnh mnh. H h

2012-08-06