Xem tranh Văn Dương Thành

Một đời, sáng tác gần 2000 bức tranh đáng xem.

Quá đẹp.

Khi rũ áo ra đi, c̣n để lại ở ai ai chút t́nh người, mấy ai làm được điều ấy ?

Ta tủi thân : ngày ra đi, ta để lại ǵ đáng kể ở ai ?

Chẳng ǵ cả. Một ngờ vực nhức hồn. Một khát khao nhức xương. Ai mà thèm !

Gọi là triết lư, văn chương hay nghệ thuật cũng được. Chí ít đối với một thằng chẳng triết gia, chẳng nhà văn, có lẽ chẳng bao giờ sáng tác nghệ thuật được.

Lang thang ngắm tranh Văn Dương Thành trên oép, quả thấy dịu người.

 2014-02-26