Xt cho cng

Cơm ngon, o đẹp, nh sang, quyền lực, danh vọng, đn b, e tutti quanti, ta từng hưởng, ở mức thường thường bậc trung, ch t trong hai nền văn ho đ nặn ra ta. Chẳng nghĩa l g. Chẳng để lại g đng sống ở ta.

Khả năng lm nghệ thuật, ta khng c.

Ta lại khng thiết tha sống ho.

Xt cho cng, ta chỉ thm lang thang với một người bạn, trai hay gi cũng được, tn gẫu trời biển, cảm được lm người bnh thường cũng khng đến nỗi c đơn. Đơn giản thế m chẳng dễ t no. H h.

2014-02-15