Xứ sở của Descartes hôm nay

 

Nh́n t́nh trạng chính giới PhuLăngXa, với khả năng Marine Le pen (đảng phátxít Front National) về đầu trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2012 (theo một thăm ḍ dư luận sắp đăng), buồn thúi ruột.

Ôi, xứ sở tinh thần của Descartes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Hugo, Zola, Camus, Sartre, e tutti quanti, đă suy tàn đến thế này à ?

Về mặt lư trí, và t́nh cảm nữa tuy chỉ một phần thôi, nó đă làsẽ là ? một phần người ở tôi. Làm sao khác được trong hoàn cảnh tôi nên người ? Có ai một ḿnh tự tại trong nhân giới được đâu ? Kể cả nghệ sĩ ! Đếch độc giả, thính giả, khán giả, e tutti quanti, dù chỉ ít người, làm ǵ tác phẩm nghệ thuật ?

Phủ nhận văn hoá ấy ở tôi, sao đành ? Muốn cũng không làm được ! Trừ khi tự dối ḿnh… C̣n thúi hơn… Phủ định nó ? Nhưng để đi đâu ? với ai ? như thế nào ? Chẳng để đi đâu, chẳng biết với ai, chẳng biết như thế nào, chỉ v́ chữ nghĩa suông thôi, sao đành ?

Đời đểu thật, người đểu thật, chữ nghĩa đểu thật, hè hè…

2011-03-08