YHuongVaChiHuong

-hướng v tr-hướng

Ta nn theo -hướng tự-nhin của một con th biết ni hay nn theo tr-hướng của một con người biết tư duy bằng ngn ngữ ?

Kẹt. Khng c -hướng của con th, tr-hướng của con người l chuyện ho.

Chỉ theo -hướng của con th, chẳng bao giờ nn người. Chỉ theo tr-hướng của con người, c khi cn đin hơn một con th.

2008-08-05