YThucHe-3

 

Ư thức hệ – 3

 

Phương thức sản xuất tư bản, về mặt kinh tế xă hội, sẽ đưa tới đâu ? Chỉ xem t́nh h́nh PhuLăngXa hôm nay th́ thấy.

Có thể, một lần nữa, nó thoát qua khủng hoảng. Nhưng cuối cùng sẽ thế thôi, một cách trầm trọng hơn.

Về mặt ư thức hệ, thế nào ? Hôm nay, nó mở đường cho ba loại tư duy độc tài :

1/ Quyết định nhất, trước mắt : kỳ thị nhân giới, chỉ biết vật giới và thú giới thôi : làm ǵ hữu hiệu nhất cho chủ tư bản ?

2/ Kỳ thị chủng tộc, vốn ngấm ngầm tồn tại ở PhuLăngXa hàng thế kỷ rồi. Tội nghiệp Thế kỷ Khai sáng

2/ Tôn giáo, hiện nay chỉ là ở một thiểu số nhỏ nhoi những người Hồi giáo ở Pháp. Và những người ngoan đạo khác như Do Thái giáo chẳng hạn.

Có thể có một khả năng khác ? Có ! Lư tưởng xă hội chủ nghĩa của Marx. Nhưng, hôm nay, qua nghiệm sinh lịch sử ở thế kỷ 20, với những ông Staline, Mao, e tutti quanti, quần chúng và đặc biệt trí thức PhuLangXa nói chung, vốn được đào tạo trong cùng một ḷ kiến thức và phương pháp tư duy, tiếp cận và suy luận về hiện thực như nhau, không ai c̣n thực sự tin vào lư tưởng ấy.

Đành vậy ? Ừ, trong nghĩa này : ta cứ trả nợ cho những người đă từng mơ hăo như ta, và cho chính ta. Để thoải mái đi tới tương lai. Cho người đời. Ta c̣n sống được bao lâu nữa mà tính với toán ? Hè hè…

2011-03-08