YenThan

 

Yn thn

 

C những lc ta mệt phờ, mệt lử, muốn được yn thn. Lc ấy, c được một người bạn bn mnh m cho php mnh được yn thn, qu biết mấy ! đẹp biết mấy !

Dường như điều ấy ho.

H h

2009-10-06