Yêu

“Còn nhớ thiếp nói gì không? Trên đời này không có tình yêu nào là vĩnh viễn, chỉ có thể tìm kiếm vĩnh hằng trong âm nhạc mà thôi, đó chính là con đường trọn đời của thiếp. Từ nhỏ đối với việc lo cho chồng, sinh con đẻ cái thiếp không có hứng thú…”[1]

Viết chưởng mà có thể viết mấy câu này, đáng phục. Nhưng sai. Ở đời cò tình yêu vĩnh viễn, đáng hay không, ta không bàn. Dù sao, chúng đã biến thành thơ văn, văn học của nhân loại. Chính vì vậy mà mấy câu này sáng gía.

Hè hè.

2011-08-01[1] Đại Đường song long truyện : http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n1n1ntn31n343tq83a3q3m3237nqntnqn