YeuChet-2

 

Yêu chết – 2

Bạn bảo ta :

> Tôi đă đọc Yêu – Chết. Lúc đầu tôi thích truyện "Chết" hơn nhưng sau đó th́ lại thấy ngược lại. Dù sao "Chết" cũng là một truyện ngắn khá đơn giản (như bản thân cái sự chết vậy). C̣n "Yêu" th́ rối rắm, tuy vậy mỗi người có thể t́m thấy một phần của ḿnh trong các nhân vật. Tôi sẽ thích truyện đó hơn nếu như không có nhân vật Linh.

** Cảm ơn bạn đă cho ta thời giờ đọc hai truyện ấy. Khi hạ bút, ta chân t́nh. Có người cảm nhận mặt nào đó, ta măn nguyện.

Bạn đă cho ta điều ấy.

Lỡ cầm bút ta chỉ mong mỏi bấy nhiêu thôi.

2010-10-23