Yêu – Chết

> Bạn hỏi ta : Yêu – Chết sao kỳ dị vậy ? Một quyển sách chỉ có 2 truyện ngắn thôi, một in xuôi, một in ngược, thế là thế nào ?

** Hai truyện ngắn này cùng nội dung, cùng kích thước, bắt đầu bằng cùng một lời mời và kết thúc bằng cùng một hứa hẹn, cùng một ngôn từ, chỉ "cách nhau" một "tờ" giấy trắng, đọc xuôi đọc ngược cũng thế thôi.

Chuyện hai truyện ngắn này là một, cho tới nay chỉ có một người phát hiện.

C̣n chuyện này th́ chưa ai phát hiện: ngay trong văn bản tiếng Pháp, Aimer – Mourir, độc giả không thể nào khẳng định được người kể chuyện Mourir là nam hay nữ ! Hồi mới viết xong, tôi đưa cho vài người thân đọc, một nửa cho là nam, một nửa cho là nữ. Con trai tôi quyết đoán : c'est de toute évidence un petit garçon...

Độc giả cảm nhận văn phong của tác phẩm lạ lùng thế đấy. Mỗi người cho nó vay mượn nhân cách của chính ḿnh.

2010-04-18