Yu ght

Theo chủ quan. Với nghiệm sinh. Khng chỉ tức thời m qua nhiều năm thng, v vn chi tiết cụ thể lặt vặt.

Trong những người ta đ từng yu, c kẻ đng ght.

Trong những người ta ght chưa c ai, cuối cng, đng yu.

Hiểu thế no đy ?

2013-11-23