Yu hay cuồng tn

Yu hay cuồng tn

Ta chỉ c thể thực sự yu Marx khi ta khng cuồng tn.

Ta chỉ đch thực yu Newton khi ta ngờ vực những niềm tin b hiểm của ng.

Tội nghiệp tnh yu, tội nghiệp l tr, tội nghiệp niềm tin.

Biết đu sẽ c một ngy, ở mọi người, tất cả sẽ khc : tấm lng, l tr, v tm hồn ?

2012-02-22