YeuParis

Yu Paris

Khng ngờ mnh cũng c khng gian kỷ niệm chung.

Đời n thế, đầy chuyện bất ngờ. Đ l sắc đẹp dị kỳ của n. Ai m hnh dung được ?

Ta đ từng gặp nhiều người "biết" hay "m" Paris nhiều hơn ta. Ta chưa từng gặp ai yu Paris như Chn Phương, như ta. Một mối tnh c thể l giải được, nhưng khng thể cảm được. Trừ khi thơ. H h...

Thi, đnh vậy.

Ta, lc ny, vừa muốn đi rất xa, đi, đi mi, vừa muốn ở l nh, chẳng đi đu cả.

2011-12-17