YeuTreTho

Yêu trẻ thơ

Yêu trẻ thơ rất dễ : nó không có khả năng hại ḿnh.

Yêu trẻ thơ rất khó : dù không cố t́nh, ḿnh vẫn có thể hại nó, hại cả một kiếp người.

2008-05-17