Yêu và chết

Lúc chết, nếu ta c̣n khắc khoải yêu em, ta chết thật.

Nếu không, chỉ có chết ảo thôi : ta chưa hề sống như con của người.

Ta thèm biết khóc khi ta chết v́ ta từng yêu, vẫn yêu.

2016-04-09