Yu v hiểu

Lu di, yu thi khng đủ. Cn phải hiểu. Hiểu kh hơn yu.

Trước mắt, hiểu thường cũng chẳng để lm g, c khi cn tiu diệt tnh yu.

C những lc, cng hiểu cng nn cm miệng. Gọi l tnh nghĩa cũng được được. H h.

2014-05-11