Yêu và hiểu biết

Mày biết không, xét cho cùng, yêu là nền tảng của mọi hiểu biết.

Nếu ta không yêu em, ta cóc cần biết và hiểu bất cứ ǵ, chỉ cần chiến thắng hoặc có lư mà thôi.

Nỗi cô đơn ấy, ta không thèm.

Thật không ngờ, ở đời, làm người c̣n có nỗi cô đơn lớn hơn : em. Hè hè !

2017-06-16