Yêu và yêu

 

Yêu và yêu

 

V́ muốn đem lại hạnh phúc cho muôn dân thiên hạ, v́ t́nh yêu của gă đối với Sư Phi Huyên, gă hạ quyết tâm phải xóa bỏ mọi khó khăn, xoay chuyển thế cục trước mặt, dẫu cho sau này có thất bại th́ gă cũng đă cố gắng lắm rồi, gă không thẹn với bản thân, cũng không phụ ḷng mong mỏi của Sư Phi Huyên.[1]

Ôi, yêu cả nhân loại và yêu chỉ một đàn bà, xưa nay chưa ai thống nhất được trong đời thực của chính ḿnh, chỉ thăng hoa thành tôn giáo hay nghệ thuật thôi.

Không ngờ vấn đề này cũng đă đi vào văn chương chưởng !

Hè hè…

2010-08-02

 [1] Đại Đường song long truyện, Huỳnh Dị, Việt Nam Thư Quán.