Yu văn chương

Yu văn chương

 

Người yu văn chương yu tc phẩm hơn yu mnh.

V tc phẩm c thể gip mnh bớt đng ght.

Do đ người biết yu văn chương biết qu trọng tc phẩm, khng bao giờ xi n để phục vụ mục đch của ring mnh.

V thế, xuất bản văn chương một cch tử tế ở Ziao Chỉ Quận hiện nay l một cực hnh.

2012-01-08