AnMay

 

ăn mày

 

ăn mày mặc kệ ăn mày

ch́a tay với tận ḷng người hôm nay

cho đời sấp ngửa cơn say

cho t́nh lai láng tháng ngày rong chơi

 

hè hè…

2008-06-13

phđ

 

 

SINH NHẬT BLUES

tặng PHĐ

 

bên kè kè chai rượu

bên laptop cầm tay

sáng văn chương dăm chữ

tối triết lư lai rai

cách mạng toàn thất bại

cùng nhân loại ăn mày

kiếp này hay kiếp khác

một giấc mộng ôm hoài

MƠ THOÁT SỐ ĂN MÀY

MƠ CÔNG BẰNG BÁC ÁI !

 

CP