BaChai

 

Ba chai

 

Hm nay ta uống 3 chai

Một chai điếu tang đời

đng qu !

Một chai điếu tang mnh

đng đời !

Một chai điếu tang ai

ta khng biết

Phải chi ta biết được

ta hết sợ lm người !

H h

2010-01-15