ChiKhaoKhat

 

chỉ khao khát

 

ta

chưa hề biết

quyến rũ

chinh phục

chiếm hữu

bất cứ ai

ở đời

ai

 

ta

chỉ khao khát

yêu

ḿnh

bạn

em

ơi

người

 

điên thật

hè hè

 

2007-05-28