ChiThem

Chỉ thm

 

Ta sẽ chết trong cồn rượu khi thuốc

Chẳng n hận luyến tiếc bất cứ g

Chỉ thm thm cht

Tnh người tnh bạn tnh yu

Nui thng năm tn xc xơ cn lại

Để ta ra về

Ươm trong lng cht

Tnh yu tnh bạn tnh người

Th cho ci v ngn

Nụ cười

Truyền kiếp

 

 

 

10-2005