Cho

Cho

 

Ở đời kh nhất l cho

đ cho th mất

biết qu đi m

bố ai hiểu được

*

Ở đời kh nhất l cho

cho được th được

chnh mnh

*

Ở đời kh nhất l nhận

nhận em

nhận anh

yu mnh

*

Hỡi mnh ơi

H h

 

2006-01-13