ChoToiNgay

 

Cho tới ngy

 

khng gian thời gian đều ho

 

ta thm một khng gian

bạn

rượu đỏ lung linh nắng bần tiện xun PhuLăngXa

 

ta thm một thời gian

bạn

cho php nhau ni, thm nghe nhau, thm nhau

 

Cho tới ngy

 

ta chẳng thm g nữa

ngoi em

 

thơ sẽ chẳng l ci đo g cả

 

H h

2010-05-02