CoNhungLuc

 

C những lc

 

C những lc v cng mệt mỏi

Thấy đời vớ vẩn thấu tận xương

Thấy ta linh tinh hết đường ni

Thấy mnh nhạt thếch tận ngn từ

 

H h

 

2009-12-04