CuuRoi

 

Cứu rỗi

 

Điều ǵ đă cứu rỗi ta ?

Thích ăn

Thích uống

Thích cười

Thích

đàn bà

 

Nhưng không thể chỉ thích

thú

 

Vẫn thích làm người

Ziao Chỉ

PhuLăngXa

Không Thích Không Có

Chẳng Thích Không Không

 

 

Đành làm người

đành trả giá

với mọi người

ta

nhớ thuở thiền

2006-04-21