DangDoi

 

Đng đời

 

su mươi hai tuổi đng đời

ta vẫn loay hoay cụt ng

d đ lang thang cạn trời ro đất

suốt bốn ma người kh khốc hoang vu

ta mi tri về ni xưa thuở ấy

mi học lm người để nui người ho

chẳng biết yu mnh

chẳng được ai yu

chẳng để lm g

ngoi cy bt ngc ngơ đời đường lạnh ngắt

 

ở đu h c tnh ai khng chi buộc

cho ta về lắng dịu suốt trăm năm

 

h h

17-10-2007

 

 

Trả lời một bạn đọc

Bạn hỏi ta, trong bi thơ Đng đời, g sai chnh tả phải khng : g chi buộc thay v tri buộc.

Khng. Chi ở đy l chi chang, chi mắt. Để buộc !

Ta khng muốn yu được yu, lo con ngươi.

Ta khng thm yu được yu, chỉ bằng bản năng cảm tnh.

Ta cần yu được yu, bằng cả thn thể, l tr, tm hồn v gi-trị. Thế mới ton diện.

Đn ng c đứa chỉ biết yu Cng Dung Ngn Hạnh. Bằng chữ nghĩa thi ! Khi lỡ thm ngy đo th li em vo phng the đnh cuộc cờ người đến mỏi gối chồn chn vẫn muốn tro, hay cho ? Hi hi

Lm g m phải khổ đến thế ?

Ngược lại, cng tồi tệ hơn.

Phải chăng đ l thảm trạng văn chương của ta hm nay ?

Ta muốn lm người Ziao Chỉ của thời đại ny, thế kỷ 21.

Chẳng dễ t no, hỡi bạn đời ơi.

H h