DanhTho

 

đành Thơ

 

đột xuất

cụt cằn

 

thiếu hụt

dư thừa

 

chính               ta

đang nên        người

chưa hoá       ḿnh

chưa thành   lời

vẫn thiếu     ai

đành chớp nhoáng

thơ

 

hè hè

 

đành thơ

04-2006