DemNay

ĐM NAY

 

Đm nay

Paris

Đất Trời

Sao

rơi lạnh thế ?

 

Chi c thế thi sao ?

 

Ci g ươm được kht khao

lm người

yu

được yu

ta ?

 

Khng ci g cả

Ai ?

 

 

Đm - Paris - Lạnh

l

sự thực

nỗi c đơn

chưa l em

chưa l anh

chưa thnh mnh

chưa l người

chưa l đo g cả

trong tiếng cười ngất ngưởng giữa Hư V

 

Thiếu hụt em

đm lạnh

Ban mai l g

em  nhỉ ?

 

Ai l người cho ta tnh  ấy ?

trong tiếng Ziao Chỉ hết mnh ai...

 

Tiếng PhuLăngXa lai căng Ziao Chỉ

thở di v thường v ng thấu tim ta

ta biết hm hồ hư cấu

hiện thực huyền ảo lem nhem

hậu hiện đại hơn cả tiền hại điện

ni g cũng được viết g cũng được

đo thương đo trọng đo biết đo dm đo lm

chnh mnh

với mnh ai

 

đo biết yu !

thế thi

chn bỏ mẹ, thơ văn !

h h...

 

đm buồn

cầm bt nữa lm g ?

hả... my ?

h h...

 

Một đm Paris lạnh

2005-12-12