DttPhdTho

thơ với Thơ

 

Phan Huy Đường

Đặng Thơ Thơ

Trường ca cc Hậu Hiện Đại

 

1 mnh

ta đin

 

2 mnh

ta chết điếng

 

3 mnh

ta bấn loạn

 

5 mnh

ta ăn my

 

muốn mnh

ta thơ thơ

 

mất mnh

ta triết l

 

tm chnh mnh

một mnh

đin

 

ba x 8 = 24 / 2004

 

oản thi ếch Tiền Hại iện

 

1 mnh

ta thơ thơ

 

2 mnh

ta bơ phờ

 

3 mnh

ta tắt thở

 

nhiều mnh

ta bơ vơ

 

       tm mnh

ta tiểu thuyết

      

       qun mnh

ta tnh yu

 

tự cứu mnh

ta đập mnh

ta vỡ

 

[chưa xong, sẽ xong vo cc ngy sau :]

   hai x 12 = 24 / 2004 

  một x 25 = 25 / 2005

  năm x 5 =  25 / 2005