DuongXa

 

 

 

Đường xa nghĩ nỗi sau này chẳng kinh

 

 

Đường xa

 

Bước qua năm Chó hững hờ

Ta ngác ngơ thấu tim biển cả

Nhân gian bé tí chẳng còn gì hoang lạ

ngoài em

ngoài   ta

ở    mình

Cội nguồn của Tất Cả

Chân trời bất diệt trước Hư Vô

 

 

29-01-2006

 

 

 

Penser à la route lointaine qui m’attend n’a rien d’effrayant

 

 

À-venir

 

Indifférent, j’entre dans l’année du Chien

Éperdu jusqu’au cœur de l’océan

En ce monde minuscule il n’est plus rien de sauvage d’étrange

que   toi

que moi

en  nous

L’origne du Tout

L’indestructible horizon d’avant le Néant

 

 

29-01-2006