Em

Em

 

Em l

         anh c đơn

Anh ơi

         em

         c đơn nhỉ

Mnh

         mnh

         dm cng mnh

hết c đơn

khng

Hỡi mnh