GauGau

gu gu

 

Ta muốn x mnh bương mun mảnh

Cho đời nh gậm thấu tận xương

Xem ai hả h no n sướng

Hay chỉ ch đi hi hng thi

 

lạy trăng bớt lạnh

lạy ngy bớt đen

lạy ta bớt người

lạy mnh bớt em

 

h h

 

29-01-2006